Publikované: .

Žiť na dlh je trendom súčasnej doby. Za posledných 5 rokov bol zaznamenaný rast novo poskytnutých pôžičiek rádovo o desiatky percent. Údaj nie je možné presne vyčísliť, pretože ľudia si nepožičiavajú iba od bánk či inštitúcií, ktoré poskytujú štatistiky, ale i od nebankových spoločností, ktoré informácie neposkytujú. Medzi najčastejšie pôžičky patria úvery na bývanie a rôzne kreditné karty / kontokorenty, ktoré banky takmer „vnucujú“ svojim klientom bez ohľadu na ich bonitu.

V posledných rokoch sú na vzostupe tzv. rýchle pôžičky pred výplatou. Hlavným znakom týchto pôžičiek je okamžité schválenie finančných prostriedkov takmer komukoľvek. Aj keď sa jedná o relatívne malé sumy (rádovo v desiatkach eur), patria tieto pôžičky medzi najzradnejšie a najdrahšie. Bývajú často útočiskom pre veľmi zadlžených ľudí, ktorým už žiadna banková ani nebanková inštitúcia nepožičia.

Ak vezmeme do úvahy hore uvedené fakty plus k tomu pridáme ľudský faktor (samoľúbosť, lenivosť, márnivosť, ľahkovážnosť…) a plus neočakávanú situáciu v podobe dlhodobej choroby, straty zamestnania či nejakej zložitej životnej situácie, máme pred sebou nebezpečný mix.

Exekúcia

Na mnohých zadlžených ľudí býva uvalená exekúcia. Preto si nižšie objasníme niekoľko základných faktov o exekútoroch, ich právach a možnej obrany.

Aké sú právomoci exekútora?

Exekútor je štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí (exekučná činnosť), ktorú vykonáva nestranne a nezávisle.

S exekútorom musia spolupracovať všetky orgány štátnej správy, poisťovne, banky aj nebankové spoločnosti – ale predovšetkým dlžník. Ak by ste odmietli s exekútorom spolupracovať ide o tzv. súčinnosť, súd na návrh exekútora Vám môže udeliť pokutu až do výšky 820 € a to aj opakovane! Zároveň treba nezabúdať, že marenie úradného výkonu súdnej exekúcie Vaše konanie môže byť kvalifikované ako trestný čin marenia exekučného konania.

Exekútor:

  • môže dlžníka predvolať na vysvetlenie či k súčinnosti a urobenie súpisu majetku.
  • je oprávnený vstúpiť do dlžníkových osobných priestorov bez ohľadu na fyzickú prítomnosť dlžníka.
  • môže zhabať veci, ktoré následne vydraží.
  • volí formu výkonu exekúcie

Čo môže byť zabavené v exekúcii?

Exekútor Vám môže prakticky zobrať celý príjem do výšky tzv. nezabavitelného minima, ktorého výška je závislá od typu pohľadávky a tiež na tom, aké je Vaše životné minimum. To znamená, že sa to týka aj materskej, podpory v nezamestnanosti a prípadne ďalších príjmov. Výnimkou sú jednorazové sociálne dávky (pôrodné, pohrebné …), dávky v hmotnej núdzi a príspevky na bývanie.

Potom prichádza na rad exekúcia majetku, kedy exekútor zabavuje všetky hodnotné predmety. Exekúcii nepodliehajú veci osobnej spotreby alebo veci potrebné na výkon práce a majetok, ktorého zabavenie by odporovalo morálnemu kódexu (oblečenie, obvyklá výbava domácnosti, snubné prstene a zdravotnícke potreby).

Ako teda na exekúcie?

Postavte sa svojmu problému čelom. Prestaňte sa ďalej zadlžovať. Preberajte úradné zásielky. Existuje fikcia doručenia, takže jedine Vy budete ochudobnený o aktuálne informácie a možnosť podať námietky a prípadnú súčinnosť exekútorovi. Komunikujte a hľadajte kompromisy ako s veriteľmi tak aj s exekútormi. Pokiaľ máte vidinu prísunu peňazí v blízkej dobe, je možné vďaka zákonným možnostiam vo forme komunikácie, súčinnosti či námietok apod. celý proces exekúcie odložiť o niekoľko týždňov i mesiacov.

Nedovoľte, aby Vám dlhy prerástli cez hlavu a volajte infolinku:  041 / 566 73 66 alebo vyplňte  žiadosť online. Radi Vám pomôžeme. Prvá oddlžovacia s.r.o. má pobočky po celej Slovenskej republike!