1. Tomášová Klára, Kmeťova 13 (ulica za Železničnou nemocnicou), 040 01 Košice

2. Mgr. Michaela Bajusová, Kmeťova 13 (ulica za Železničnou nemocnicou), 040 01 Košice

3. Adriána Spišáková, Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov

4. Ing. György Bozó, Šafárikova 22, 048 01 Rožňava