Publikované: .

Klientovi bol v septembri 2014 poskytnutý úverový rámec vo výške 5 000 eur. Súčasťou tejto zmluvy bola aj dohoda o zrážkach zo mzdy, na základe ktorej boli po určitom čase tomuto klientovi v dôsledku meškajúcich splátok za úver zrážky zo mzdy vykonané.  Keďže jeho znížený mesačný príjem značne ovplyvnil jeho celkovú životnú situáciu a nemohol si dovoliť ďalšie zníženie príjmu, v júni 2016 sa na okresnom súde domáhal, aby súd určil, že ustanovenia dohody o zrážkach zo mzdy sú neplatné. Svoju žiadosť odôvodnil jeho názorom, že predmetná zmluva o úvere neobsahuje všetky náležitosti, ktoré by v zmysle mala zákona obsahovať.

Spolu s týmto podaním taktiež žiadal, aby súd nariadil predbežné opatrenie, v zmysle ktorého má byť jeho zamestnávateľovi uložená povinnosť zdržať sa zrážok zo mzdy. Súd po preskúmaní celej situácie priznal hroziace riziko ktoré by mohlo nastať v prípade že by zrážky zo mzdy pokračovali a uznal, že by sa náš klient mohol v dôsledku zrážok dostať do veľmi nevýhodnej pozície. Okresný súd preto jeho návrhu na nariadenie predbežného opatrenia vyhovel a uložil zamestnávateľovi nášho klienta povinnosť zdržať sa zrážok z jeho mzdy.

Rozhodnutie na stiahnutie