Nechali ste svoje dlhy zájsť tak ďaleko, že Vám hrozí exekúcia? Vaši veritelia odovzdali svoje pohľadávky exekútorskému úradu? Má už exekútor v rukách vykonateľný exekútorský titul (rozhodnutie súdu, notársky zápis, …)? Nájdeme pre Vás riešenie!

Pamätajte, ignorovaním exekúcie a nereagovaním sa pripravujete o možnosť účinnej obrany. Súčasne Vás to bude stáť veľa peňazí navyše.

Exekútorské úrady fungujú veľmi rýchlo a nekompromisne. Počítajte s tým, že Vám budú zmrazené všetky účty. Hnuteľný aj nehnuteľný majetok Vám bude zabavený až do výšky pohľadávky. Zhabané veci budú predané v aukciách či na dražbách. Ak ani tieto opatrenia nebudú stačiť na uspokojenie Vašich veriteľov a odmien pre exekútora, budú nariadené zrážky z Vášho platu.

Aké sú právomoci exekútora?

Ohľadom právomocí exekútora koluje množstvo mýtov a mylných predstáv. Preto si to v rýchlosti ujasnime:

Exekútor je úradná osoba, s ktorou musia spolupracovať všetky orgány štátnej správy, poisťovne, banky aj nebankové spoločnosti – ale predovšetkým dlžník. Ak by ste odmietli s exekútorom spolupracovať, súd Vám môže (na návrh exekútora) udeliť pokutu až do výšky 820 € a to aj opakovane!

Exekútor:

 • môže dlžníka predvolať na vysvetlenie či k súčinnosti a urobenie súpisu majetku.
 • je oprávnený vstúpiť do dlžníkových osobných priestorov bez ohľadu na fyzickú prítomnosť dlžníka.
 • môže zhabať veci, ktoré následne vydraží.
 • volí formu výkonu exekúcie

Postup exekútora

 1. Upovedomí povinného (dlžníka) aj oprávneného (veriteľa) o začatí exekúcie.
 2. Vyzve dlžníka, aby uspokojil pohľadávky oprávneného (plynie lehota 14 dní na podanie námietky).
 3. Zakáže dlžníkovi disponovať so svojím majetkom.
 4. Exekútor si v katastri nehnuteľností zistí, či dlžník vlastní nehnuteľný majetok / dom, byt, chalupu, pozemky atď. / a zablokuje možnosť predaja alebo prevodu. Môže to skončiť až nedobrovoľnou dražbou. To isté urobí v evidencii vozidiel.
 5. Zablokuje všetky bankové účty dlžníka. Má právo vziať si takmer všetky peniaze – na účte musí zostať minimálne 99,58 €  (jednorázovo)
 6. Zablokuje mzdu, dôchodok, rentu. Účtovníčka je zo zákona povinná blokovať dlžníkovu výplatu. Môže dlžníkovi vyplácať len životné minimum.
 7. Zaplombuje / polepí hnuteľné veci v bydlisku dlžníka. Má právo ich predať a z výťažku uspokojiť veriteľa – aj čiastočne.

Čo môže byť zabavené v exekúcii?

Exekútor Vám môže prakticky zobrať celý príjem do výšky tzv. nezabavitelného minima, ktorého výška je závislá od typu pohľadávky a tiež na tom, aké je Vaše životné minimum. To znamená, že sa to týka aj materskej, podpory v nezamestnanosti a prípadne ďalších príjmov. Výnimkou sú jednorazové sociálne dávky (pôrodné, pohrebné …), dávky v hmotnej núdzi a príspevky na bývanie. To isté sa týka aj sociálnych dávok pre telesne postihnutých.

Majetok

Potom prichádza na rad exekúcia majetku, kedy exekútor zabavuje všetky hodnotné predmety. Exekúcii nepodliehajú veci osobnej spotreby alebo veci potrebné na výkon práce a majetok, ktorého zabavenie by odporovalo morálnemu kódexu. Teda zostane vám oblečenie, obvyklá výbava domácnosti (postele, práčka, riad, ale už nie televízor alebo kreslá,…), snubné prstene a zdravotnícke potreby.

Čo mám robiť v prípade, že mi hrozí exekúcia?

 1. Prioritou pri odstránení hrozby exekúcie je včasné zastavenie navyšovania dlhov o ďalšie pôžičky, ale aj o úroky z omeškania a poplatky s tým spojené.
 2. Preberajte všetku poštu a postavte sa svojmu osudu čelom. Útek nie je možný. Existuje fikcia doručenia – tzn. aj keď si list nevyzdvihnete, po 10-tich dňoch je považovaný za doručený. Budete tak mať všetky aktuálne informácie, ktoré sú v tejto fáze rozhodujúce – ako napr. termíny, možnosť odoslania odvolania, námietky…
 3. Je možné začať rokovania priamo s exekútorom a skúsiť nájsť kompromis v podobe zrážok zo mzdy – ak máte príjem.
 4. Ak máte vidinu prísunu peňazí, ktoré by mohli uchrániť Váš majetok pred exekúciou, je možné „hrať o čas“ vďaka rôznym paragrafom a výnimkám.
 5. Ďalšou možnosťou, ako odvrátiť exekúciu, je vyrovnanie sa s veriteľom. Zisk peňazí môžete realizovať napríklad rozpredaním majetku, ktorý by skončil v dražbe a bol by predaný pod cenu v exekučnej dražbe.

Každý dlh je individuálny a riešení je vždy niekoľko. Preto kontaktujte našich odborníkov, ktorí Vám bezplatne dajú cenné rady a v prípade záujmu pomôžu úspešne oddlžiť Vaše záväzky. Volajte infolinku: 0800 221 331 alebo vyplňte žiadosť online.