Publikované: .

Okresný súd zamietol žalobu proti našej klientke v právnej veci o zaplatenie 1.230,44 eur s príslušenstvom. Žalobu podala spoločnosť, ktorá našej klientke poskytla v novembri 2010 úver vo výške 1500 eur. Tento úver sa klientka zaviazala splácať v 36 mesačných splátkach vo výške 85,15 eur. Keďže pri 20. splátke sa dostala s úhradou splátok do omeškania, spoločnosť vyhlásila úplnú splatnosť úveru, a to vo výške neuhradených splátok. Vzhľadom na to že naša klientka nemala dostatok financií na zaplatenie celého úveru, žalobca, teda poskytovateľ úveru si voči nej žalobou uplatnil právo na zaplatenie sumy 1.230,44 eura s príslušenstvom.

Klientka sa k predmetnej žalobe vyjadrila a taktiež súdu uviedla že sa nachádza vo veľmi zlej finančnej situácií. Súd následne na pojednávaní vykonal dokazovanie výsluchom našej klientky a taktiež oboznámením sa s listinnými dôkazmi a zistil, že predmetná zmluva v zmysle zákona o spotrebiteľských úveroch neobsahuje všetky obligatórne náležitosti. Na základe tejto skutočnosti uznal predmetný úver za bezúročný a bez poplatkov. Ďalej z prehľadu karty zistil že celková suma ktorú klientka splatila predstavovala 1834,96 eur. Vzhľadom na to že je to viac ako suma ktorá jej bola poskytnutá a ona si svoj dlh splatila, žalobu proti nej zamietol.  

 

Zamietnutie žaloby

 

Prvá Oddlžovacia s.r.o.

Váš oddlžovací partner