Publikované: .

Súd na základe nášho návrhu nariadil neodkladné opatrenie, ktorým zakázal pokračovať vo výkone zrážok zo mzdy žalobkyne. Súd sa stotožni s našimi argumentmi, v zmysle ktorých pokračovaním vo výkone dohody o zrážok zo mzdy žalobkyne v prospech žalovaného by mohlo dôjsť k neoprávnenému zásahu do práv a právom chránených záujmov žalobkyne. A to aj s poukazom na skutočnosť, že žalobkyňa namieta neplatnosť dohody o zrážkach zo mzdy.

Rozhodnutie na stiahnutie

 

Volajte infolinku 0800 221 331 alebo vyplňte online žiadosť. Poskytneme Vám zadarmo cenné rady a ponúkneme ďalšiu právnu a odbornú pomoc.