Publikované: .

Naša klientka sa návrhom v januári 2016 domáhala zrušenia rozhodcovského rozsudku a taktiež odkladu vykonateľnosti tohto rozhodcovského rozsudku. Návrh na odklad vykonateľnosti odôvodnila ako preventívne opatrenie, pretože v prípade nariadenia exekúcie na základe právoplatného a vykonateľného exekučného titulu ktorým je rozhodcovský rozsudok ako súčasť zmluvy o úvere ktorú uzatvorila,  jej ako spotrebiteľovi hrozí ujma na jej právach. Tiež poukázala na neplatnosť rozhodcovskej doložky ako neprijateľnej zmluvnej podmienky.

Súd celú vec preskúmal a vzhľadom na skutočnosti vyplývajúce z obsahu spisu návrh našej klientky považoval za dôvodný, preto odložil vykonateľnosť predmetného rozhodcovského rozsudku z decembra 2015.

Rozhodnutie na stiahnutie