Publikované: .

Pred tým, ako  pán „Peter“ oslovil našu spoločnosť, sa márne snažil komunikovať so svojimi veriteľmi ohľadom svojich záväzkov. Život mu veľa krát vytváral prekážky, a on sa s nimi snažil popasovať čo najlepšie. Keďže sa pánovi „Petrovi“ zo strany veriteľov nevyšlo v ústrety žiadnym spôsobom tak, ako to uvádzajú vo svojich reklamách a stanoviskách, obrátil sa preto na našu spoločnosť .

Počas tejto doby (presne 2 roky), sme sa okrem iného snažili klienta udržať v plnení si svojej pravidelnej platobnej disciplíny, no a konečne nastal čas, kedy môže pokojne spávať. Niektoré záväzky boli splatené a konkrétne tento jeden bol úspešný v tom, že po písomnej komunikácii zo strany našej spoločnosti voči veriteľovi, sa ten nakoniec rozhodol vyjsť klientovi v ústrety a dlh mu v plnej výške odpustil.

Rozhodnutie na stiahnutie