Publikované: .

V otázke odpustenia dlhu nás oslovila jedna staršia pani, ktorá si nemohla dovoliť platiť riadnu splátku. Táto splátka sa týkala štúdia jej vnučky, ktorej rodičia odmietli platiť vysokú školu. Ako sa vraví, za dobrotu na žobrotu, tak aj táto naša staršia klientka sa dostala do problémov, pretože jej vážne ochorel manžel, a jej náklady na liečbu začali byť vysoké a tým pádom nedokázala pokryť svoje záväzky voči poskytovateľovi danej pôžičky.

Akonáhle jej prišlo predvolanie zo súdu, naše právne oddelenie jej okamžite a ochotne spracovalo kompletnú prípravu na pojednávanie a taktiež ju o všetkom poučilo. Na súde sme argumentovali zlou sociálnou situáciou našej klientky, a to z dôvodu úmrtia jej manžela, z čoho vyplynulo rapídne zníženie jej príjmu. Aj napriek týmto skutočnostiam klientka platila veriteľovi podľa svojich možností a aj vďaka tejto skutočnosti súd celý dlh odpustil a konanie zastavil.

Zhrnutie


PoložkaPôvodné podmienkyVyjednané podmienky
Požadovaná suma732,05 €0 €
Denný úrok 9 – 11. mesiac197,75 €0 €
Denný úrok 11 – 4. mesiac31,75 €0 €
Denný úrok od 4. mesiaca do zaplatenia0,026% denne zo sumy 732,05 €0 €
Celkem> 964.55 €0 €

 

Rozhodnutie súdu na stiahnutie