Publikované: .

Jeden z našich klientov podal vo februári 2016 na Okresný súd žalobu, ktorou sa domáhal určenia neplatnosti zmluvných podmienok. Vo svojej žalobe uviedol, že v novembri 2007 uzatvoril zmluvu o poskytnutí spotrebného úveru, na základe ktorej mu bol poskytnutý úver vo výške takmer 7 800 eur. Keďže sa so splácaním úveru dostal do omeškania, poskytovateľ úveru vyzval na základe dohody o zrážkach zo mzdy jeho zamestnávateľa k vykonávaniu zrážok zo mzdy. Náš klient v žalobe ďalej vyjadril názor, že zmluva o poskytnutí spotrebného úveru obsahuje neprijateľné zmluvné podmienky, ako napríklad dohodu o zrážkach zo mzdy a taktiež rozhodcovskú doložku.

Okresný súd následne v tejto právnej veci nariadil pojednávanie, vykonal dokazovanie oboznámením sa s obsahom žaloby a ďalších listinných dôkazov a taktiež výsluchom nášho klienta. Súd nakoniec po prejednaní žalobe nášho klienta v celom rozsahu vyhovel, a teda určil že zmluvné podmienky uvedené v zmluve o poskytnutí spotrebného úveru sú neplatné z dôvodu ich neprijateľnosti.

 

 

Rozhodnutie na stiahnutie