Publikované: .

Proti nášmu klientovi bola podaná žaloba, na základe ktorej okresný súd vydal platobný rozkaz o zaplatenie sumy 189 eur. Náš klient proti predmetnému platobnému rozkazu podal odpor spolu s odôvodnením, na základe ktorého Okresný súd zrušil platobný rozkaz z októbra 2016 v celom rozsahu.

Rozhodnutie na stiahnutie