Publikované: .

Naša klientka sa ako žalobkyňa domáhala toho, aby Okresný súd zrušil rozhodcovský rozsudok, na základe toho, že bola z jej strany namietnutá platnosť rozhodcovskej zmluvy.

Spolu s návrhom o zrušenie rozhodcovského rozsudku požiadala súd, aby bola odložená vykonateľnosť rozhodcovského rozsudku, kým nebude samostatne rozhodnuté vo veci o zrušenie rozhodcovského rozsudku. Chcela tým predísť tomu, aby nebola vykonávaná exekúcia na základe predmetného rozhodcovského rozsudku ako exekučného titulu. V konaní boli vykonané dôkazy výsluchom našej klientky a preskúmaním doložených listín. Súd skonštatoval že jej návrh nie je nedôvodný a že jej priložené listinné dôkazy sú relevantné.

Súd jej návrhu vyhovel a odložil vykonateľnosť daného rozhodcovského rozsudku.

 

Rozhodnutie na stiahnutie