Publikované: .

Krajský súd, ako súd odvolací v konaní o odvolaní poskytovateľa úveru potvrdil rozsudok Okresného súdu, v ktorom bolo rozhodnuté v prospech našej klientky. V prípade prvostupňového konania išlo o právnu vec na návrh našej klientky. Tá sa domáhala zrušenia rozhodcovského rozsudku. Jej návrhu okresný súd – súd prvého stupňa vyhovel a v máji 2015 zrušil predmetný rozhodcovský rozsudok. Keďže poskytovateľ úveru, a teda odporca s týmto rozhodnutím nesúhlasil, podal v zákonnej lehote na Krajský súd odvolanie. Následne Krajský súd ako súd odvolací podrobne preskúmal všetky rozhodujúce otázky a v plnom rozsahu sa stotožnil so skutkovými a právnymi závermi súdu prvého stupňa. Úspešným výsledkom tohto konania pre našu klientku bolo potvrdenie rozsudku Okresného súdu, ktorým bol rozhodcovský rozsudok zrušený.

Rozhodnutie na stiahnutie