Publikované: .

Navrhovateľ, a teda poskytovateľ úveru návrhom v máji 2014 žiadal súd, aby zaviazal našu klientku zaplatiť sumu 640 eur s príslušenstvom. Svoj návrh odôvodnil tým, že v júli 2007 poskytol našej klientke úver vo výške takmer 700 eur. Keďže sa po určitom čase dostala naša klientka s úhradou splátok do omeškania, poskytovateľ úveru vyhlásil okamžitú splatnosť tohto úveru, a to vo výške 764 eur. Na zaplatenie tejto sumy však klientka nemala dostatok finančných prostriedkov a nebola schopná uhradiť ani len časť z tejto sumy. Súd následne vydal v novembri 2014 platobný rozkaz, proti ktorému však klientka podala odpor, a teda súd nariadil v danej veci pojednávanie.

Na pojednávaní sa klientka k celej situácií vyjadrila, a taktiež poukázala na nedostatok finančných prostriedkov, keďže jej príjem je len vo výške 350 eur a má aj ďalšie dlhy, ktoré si chce splácať. Požiadala preto súd o možnosť splácania dlhu v splátkach. Súd celú vec preskúmal a s prihliadnutím na všetky skutočnosti, najmä vzhľadom na príjem našej klientky povolil jej splácať dlžnú sumu vo výške 319,52 eur v mesačných splátkach po 15 eur.

Rozhodnutie na stiahnutie