Publikované: .

Proti našim klientom bola podaná žaloba, v ktorej žalobca žiadal, aby im súd uložil povinnosť zaplatiť sumu 1 872,76 eur. Naši klienti si časti svojho dlhu boli vedomí, avšak vzhľadom na to že sú vo veľmi zlej finančnej situácií, požiadali Okresný súd o povolenie splácania dlhu v mesačných splátkach s prihliadnutím na ich finančnú situáciu, ich príjmy a ich výdavky.

Okresný súd celú vec preskúmal, a po posúdení všetkých okolností rozhodol, že naši klienti sú povinní zaplatiť sumu vo výške 1 285 eur s tým, že môžu splácať ich dlh mesačne po 30 eur.

 

Rozhodnutie na stiahnutie