Publikované: .

Keďže naša klientka sa podanou žalobou na Okresný súd domáhala nariadenia predbežného opatrenia, okresný súd ju vyzval na zaplatenie súdneho poplatku za túto podanú žalobu. Vzhľadom na veľmi zlú finančnú situáciu našej klientky, ktorá má veľmi malý príjem z ktorého sa snaží splácať si viacero dlhov, požiadala podľa ustanovení Občianskeho súdneho poriadku o oslobodenie od zaplatenia súdneho poplatku. Súd danú vec preskúmal a s prihliadnutím na preukázaný príjem a výdavky našej klientky ju oslobodil od súdneho poplatku v celom rozsahu.

Rozhodnutie na stiahnutie