Publikované: .

V auguste 2014 podal navrhovateľ, čiže spoločnosť s ktorou náš klient uzatvoril zmluvu návrh na Okresný súd, ktorým sa domáhal zaplatenia sumy 1.215,70 eur. Išlo o sumu, ktorá predstavovala poskytnutý úver, ktorý si však náš klient riadne nesplatil. Odporca, čiže klient sa k tomuto návrhu písomne nevyjadril, až na pojednávaní v januári 2015 uviedla zástupkyňa odporcu, ktorou bola manželka nášho klienta, že tento dlh voči navrhovateľovi uznáva.

Na základe jej uznania sa vo februári 2015 navrhovateľov advokát a odporcova manželka (zástupkyňa) dohodli a uzavreli zmier. Súd takto uzavretý zmier schválil, keďže bol v súlade s občianskym zákonníkom a zaviazal nášho klienta zaplatiť sumu 1.121,38 eur s príslušenstvom, a to v mesačných splátkach vo výške 30 eur.

 

Rozhodnutie na stiahnutie