Publikované: .

Na okresný súd bolo v právnej veci proti našej klientke o zaplatenie 1 095,51 eur doručené späťvzatie žaloby spolu s návrhom na zastavenie konania. Späťvzatie žaloby spolu s návrhom na zastavenie konania podal na okresný súd žalobca, ktorý je nástupcom poskytovateľa úveru, s ktorým naša klientka uzatvorila zmluvu o úvere.

Rozhodnutie na stiahnutie