Publikované: .

V prípade jednej našej klientky súd prvého stupňa zamietol žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie. Žiadosť bola Okresným súdom zamietnutá, pretože po preskúmaní celej veci súd zistil, že vec bola v rozhodcovskom konaní prejednaná na základe absolútne neplatnej rozhodcovskej zmluvy a tým pádom v tomto konaní nemožno exekučný titul považovať v súlade zo zákonom.

Keďže veriteľ klientky, v tomto prípade oprávnený s rozhodnutím Okresného súdu nesúhlasil, v zákonnej lehote podal odvolanie. Krajský súd preskúmal napadnuté Uznesenie, ako aj predchádzajúce konanie a dospel k záveru že odvolanie nie je dôvodné, a teda potvrdil Uznesenie Okresného súdu.

 

Rozhodnutie na stiahnutie