Publikované: .

Okresný súd v právnej veci na návrh našej klientky o nariadenie predbežného opatrenia vyhovel jej návrhu, a teda uložil zamestnávateľovi našej klientky povinnosť nevykonávať zrážky zo mzdy. K vykonávaniu zrážok z jej mzdy došlo na základe Dohody o zrážkach zo mzdy, ktorá bola súčasťou Zmluvy o úvere z júna 2012 a taktiež zmluvy o úvere z júna 2010. Keďže zrážky zo mzdy našej klientky značne zhoršili jej zlú finančnú situáciu, podala žalobu, ktorou sa domáhala určenia neprijateľných zmluvných podmienok predmetných zmlúv o úvere a zároveň požiadala o nariadenie predbežného opatrenia. Poukázala na neprijateľné zmluvné podmienky oboch zmlúv, ktorými sú Dohody o zrážkach zo mzdy.

Predbežným opatrením sa naša klientka snažila dosiahnuť dočasné zabezpečenie ochrany jej práva. Súd prihliadol na všetky dôvody, ktoré klientka v návrhu uviedla a uznal, že osvedčila potrebu predbežnej ochrany, a to do obdobia, kým nebude vo veci právoplatne rozhodnuté o tom, či sú Dohody o zrážkach zo mzdy platné, alebo neplatné. Súd teda nariadil predbežné opatrenie, v ktorom uložil zamestnávateľovi našej klientky povinnosť nevykonávať zrážky zo mzdy.

Rozhodnutie na stiahnutie

Volajte infolinku 0800 221 331 alebo vyplňte online žiadosť. Poskytneme Vám zadarmo cenné rady a ponúkneme ďalšiu právnu a odbornú pomoc.