Publikované: .

Poštová banka, a.s. sa žalobou voči nášmu klientovi domáhala vrátenia nevyplatených finančných prostriedkov v celkovej výške 1519,43 Eur a to na základe zmluvy o úvere dostupná pôžička zo dňa 12.09.2012. V rámci vyjadrenia k žalobe sme poukázali na to, že zmluva neobsahuje obligatórne náležitosti v zmysle zákona o spotrebiteľských úveroch, následkom čoho je daná úverová zmluva bezúročná a bez poplatkov, a klient by mal vrátiť len rozdiel medzi výškou poskytnutého úveru a celkovou sumou, ktorú uhradil.

Súd po zhodnotení všetkých dôkazov a predložení všetkých platieb zo strany nášho klienta, vyhodnotil zmluvu o úvere dostupná pôžička zo dňa 12.09.2012 za bezúročnú a bez poplatkov, a namiesto 1 519,34 Eur zaviazal klienta len na úhradu 38,45 Eur. Teda klient bol povinný uhradiť len rozdiel medzi skutočne poskytnutým úverom a celkovými úhradami zo strany klienta, nemusel platiť zmluvný úrok a ďalšie poplatky. Klientovi sme ušetrili sumu vo výške 1480,89 Eur.

 

Rozhodnutie na stiahnutie