Publikované: .

V exekučnej veci na vymoženie 320 eur proti nášmu klientovi ako povinnému vyzval súdny exekútor nášho klienta na úhradu pohľadávky uhrádzaním v pravidelných mesačných splátkach. K výzve došlo na základe listu, resp. žiadosti nášho klienta z marca 2017.

 

Rozhodnutie na stiahnutie