Publikované: .

V právnej veci, kde Okresný úrad za účasti nášho klienta rozhodnutím zamietol návrh na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností podľa zmluvy o zriadení záložného práva podal navrhovateľ, čiže spoločnosť s ktorou náš klient uzatvoril zmluvu odvolanie na Krajský súd. Ten potvrdil rozhodnutie Okresného úradu. Keďže navrhovateľ nesúhlasil ani s rozhodnutím Krajského súdu, podal na Najvyšší súd Slovenskej republiky návrh o preskúmanie zákonitosti rozhodnutia Okresného úradu.

Medzičasom však toto odvolanie vzal v celom rozsahu späť a žiadal konanie zastaviť. Tým pádom Najvyšší súd odvolacie konanie zastavil.

Rozhodnutie na stiahnutie