Publikované: .

Úspech žalobkyne (a tým aj našej spoločnosti) spočíva v tom, že súd na základe nášho návrhu nariadil neodkladné opatrenie, ktorým zakázal pokračovať vo výkone zrážok zo mzdy žalobkyne. Súd sa stotožni s našimi argumentmi, ktorými sa nám podarilo osvedčiť existenciu hrozby, že by sa neodkladným opatrením mohla zhoršiť zlá finančná a sociálna situácia žalobkyne ako aj to, že existuje obava, že by v dôsledku vykonávania zrážok zo mzdy mohlo na strane žalovaného dôjsť k bezdôvodnému obohateniu

Rozhodnutie na stiahnutie