Publikované: .

Úspech žalobcu (a tým našej spoločnosti) spočíva v tom, že krajský súd potvrdil rozhodnutie okresného súdu, ktorým bolo nariadené neodkladné opatrenie a veriteľ bol povinný zdržať sa použitia dohody o zrážkach zo mzdy až do rozhodnutia vo veci samej.

Súd sa stotožnil s našimi argumentmi – dohoda o zrážkach zo mzdy obchádza súdnu kontrolu obsahu spotrebiteľských zmlúv a umožňuje siahnuť na majetok bez predchádzajúceho súdneho konania a bez exekučného titulu, navyše na základe titulu, ktorého platnosť je sporná.

Rozhodnutie na stiahnutie