Publikované: .

Úspech žalobcu (a tým aj našej spoločnosti) spočíva v tom, že súd na základe nášho návrhu nariadil neodkladné opatrenie, ktorým zakázal pokračovať vo výkone zrážok zo mzdy žalobkyne.

Súd sa stotožni s našimi argumentmi, v zmysle ktorých sa zrážky zo mzdy žaloby vykonávajú na základe iného titulu ako súdneho rozhodnutie a žalobca ich nemôže zastaviť inak ako súdom nariadeným neodkladným opatrením. Súd skonštatoval, že nariadenie neodkladného opatrenia má zabrániť nenapraviteľnému stavu, keď by sa na základe neplatnej dohody o zrážkach zo mzdy žalobcu poukazovali žalovanému zrážky zo mzdy bezdôvodne alebo vo vyššom rozsahu, než to zákon dovoľuje

 

Rozhodnutie na stiahnutie

 

Volajte infolinku 0800 221 331 alebo vyplňte online žiadosť. Poskytneme Vám zadarmo cenné rady a ponúkneme ďalšiu právnu a odbornú pomoc.