Publikované: .

Každý sa môže ocitnúť v zložitej finančnej situácií, keď neberie do úvahy možné následky. V takomto okamihu sa ocitla aj jedna z našich klientok. Urýchlene potrebovala financie a tak podpísala zmluvu s veriteľom, v ktorej figurovali tzv. Neprijateľné zmluvné podmienky. Keď sa klientka objavila v jednej z našich pobočiek, náš ochotný personál jej neváhal podať pomocnú ruku, a naši odborníci ju okamžite upozornili na túto zmluvnú skutočnosť.

Po súdnom konaní, druhoinštančný súd nariadil zamestnávateľovi našej klientky zastaviť zrážky zo mzdy, vďaka čomu môže v súčasnosti naša klientka naďalej mesačne platiť všetkým veriteľom podľa svojich možností.

 

Rozhodnutie súdu na stiahnutie