Publikované: .

Súd na základe našich vyjadrení čiastočne zamietol návrh veriteľa na zaplatenie 3 025,21 Eur. Klientke uložil povinnosť uhradiť len 1 199,87 Eur a navyše jej povolil splácať dlh v splátkach po 40,- Eur mesačne. Súd sa stotožnil s našimi argumentmi, že zmluvy o pôžičke ako zmluva spotrebiteľská neobsahuje obligatórne náležitosti podľa ust. § 9 zákona o spotrebiteľských úveroch. Dôsledkom je úver bezúročný a bez poplatkov a veriteľ má právo len na tie peniaze, ktoré klientke reálne požičal.

Rozhodnutie na stiahnutie

 

Volajte infolinku 0800 221 331 alebo vyplňte online žiadosť. Poskytneme Vám zadarmo cenné rady a ponúkneme ďalšiu právnu a odbornú pomoc.