Aby služba riešenia záväzkov fungovala na 100%, je potrebné dodržať určité pravidlá, aby všetko fungovalo tak ako má. Nižšie nájdete prehľad rozdelenia činností.

Čo budete robiť Vy?

 1. Pravidelne splácať dohodnutú minimálnu splátku.
 2. Poskytovať Vášmu pridelenému oddlžovaciemu správcovi maximálnu súčinnosť – tzn. komunikovať s ním pri riešení Vášho prípadu.
 3. Snažiť sa navýšiť splátky v prípade zlepšenia Vašej finančnej situácie.
 4. Preberať všetku doporučenú poštu a zásielky od Vašich veriteľov do vlastných rúk  a následne ich preposielať na našu centrálu.
 5. Nepodpisovať žiadne následné dokumenty a dodatky od veriteľov. Môže tak dôjsť k zhoršeniu Vašej situácie a našej vyjednávacej pozície.
 6. Aktívne spolupracovať a byť odhodlaný splatiť všetky svoje záväzky.

Čo budeme robiť my?

 1. Založíme Vám u nás spis a overíme všetky Vaše dodané podklady. Budete informovaní pomocou SMS notifikácie.
 2. Po úhrade prvej splátky (informácia pomocou SMS správy) začneme spravovať Vaše dlhové portfólio a pridelíme Vám Vášho oddlžovacieho správcu. Jeho meno a telefónne číslo vám pošleme SMS správou.
 3. Následne začíname aktívne komunikovať s Vašimi veriteľmi, advokátmi, vymáhacími agentúrami a exekútormi. Žiadame ich o vyčíslenie aktuálnych dlžných zostatkov. V prípade neoprávnených nárokov Vašich veriteľov odovzdávame nezrovnalosti nášmu právnemu oddeleniu.
 4. Spracovávame reakcie veriteľov a posudzujeme ich nároky na vymáhanie dlhu. Pripravujeme nové návrhy pre veriteľa a vyjednávame lepšie podmienky pre Vás. Ak zistíme nezrovnalosti či slabé miesta v rozsudkoch, pripravujeme odvolania a podávame odpory. Napádame správnosť a oprávnenosť nárokov veriteľov. Naším cieľom je pre našich klientov získať čo najlepšie podmienky a ušetriť čo najviac peňazí.
 5. Prerozdeľujeme všetky Vaše splátky medzi jednotlivých veriteľov.
 6. Pokiaľ by došlo k súdnemu pojednávaniu, máte od nás právnu ochranu. Vďaka nej budete pripravení a máte vysokú šancu na výhru súdneho sporu. Aj v prípade neúspechu rokujeme ďalej s nasledujúcimi inštitúciami o podmienkach splácania tak, aby to bolo pre Vás výhodné.
 7. Dostanete prístup do nášho informačného systému, kde sa môžete kedykoľvek prihlásiť a môžete si overiť presný stav svojich nami spravovaných finančných prostriedkov.
 8. Zároveň máte od nás pripravený jedinečný a jednoduchý systém rýchlejšieho splácania Vašich dlhov, vďaka ktorému rýchlejšie znížite svoje dlhy na nulu.

Chcem správu záväzkov