Klientovi sme pomohli zastaviť zrážku zo mzdy vo výške 105,27 Eur v prospech Poštovej Banky, a.s.

Publikované: .

Dohoda o zrážkach zo mzdy predstavuje jeden z najpoužívanejších prostriedkov bankových a nebankových subjektov, prostredníctvom ktorého si veritelia zabezpečujú pravidelné uhrádzanie mesačnej splátky podľa zmluvy o úvere v prípade porušenia platobnej disciplíny zo strany dlžníka. Podstata tohto zabezpečovacieho inštitútu spočíva v tom, že ak sa dlžník omešká s pravidelnou splátkou a neuhradí ju ani na výzvu v stanovenej lehote, veriteľ zašle zamestnávateľovi dlžníka žiadosť… Zobraziť viac »

Zastavenia vykonávania zrážok zo mzdy – nariadenie neodkladného opatrenia

Publikované: .

Úspech žalobkyne (a tým aj našej spoločnosti) spočíva v tom, že súd na základe nášho návrhu nariadil neodkladné opatrenie, ktorým zakázal pokračovať vo výkone zrážok zo mzdy žalobkyne. Súd sa stotožni s našimi argumentmi, ktorými sa nám podarilo osvedčiť existenciu hrozby, že by sa neodkladným opatrením mohla zhoršiť zlá finančná a sociálna situácia žalobkyne. Súd ďalej skonštatoval, že… Zobraziť viac »

Krajský súd potvrdil uznesenie, ktorým bolo zastavené vykonávanie zrážok zo mzdy nášho klienta

Publikované: .

Jeden z našich klientov uzatvoril v apríli 2011 zmluvu o úvere, súčasťou ktorej bola dohoda o zrážkach zo mzdy. Keďže tento klient sa dostal po určitom čase splácania do finančných problémov a nebol schopný splácať predmetný úver, jeho zamestnávateľ na základe žiadosti poskytovateľa úveru pristúpil k zrážkam zo mzdy. Vzhľadom na to, že vykonávanie zrážok zo mzdy spôsobilo nášmu klientovi výrazné… Zobraziť viac »

Zastavenia vykonávania zrážok zo mzdy

Publikované: .

Na základe zmluvy o úvere bol našej klientke poskytnutý úver vo výške 800 eur. Poskytovateľ úveru tento vzťah zabezpečil dohodou o zrážkach zo mzdy a následne v októbri 2011 vyzval zamestnávateľa našej klientky k vykonaniu zrážok z jej mzdy, pretože sa dostala s úhradou svojho záväzku do omeškania. Keďže zrážky zo mzdy značne zhoršili finančnú aj životnú situáciu… Zobraziť viac »

Potvrdenie uznesenia súdu prvého stupňa, povinnosť nevykonávať zrážky zo mzdy

Publikované: .

Našej klientke boli v júni 2010 poskytnuté dva úvery, spolu vo výške 6 700 eur. Keďže po čase prestala splácať jednotlivé splátky, na základe dohody o zrážkach zo mzdy ktorá bola súčasťou zmlúv o úvere došlo k zrážkam z jej mzdy. Prvá zrážka zo mzdy bola vykonaná vo výške 100 eur a keďže táto suma značne ovplyvnila jej mesačný príjem, nemohla… Zobraziť viac »