Pokiaľ máte záujem o osobný bankrot, tak musíte:

 • Mať aspoň jednu exekúciu
 • Mať aspoň jeden dlh po splatnosti viac ako pol roka
 • Žiť s pevne daným minimom po dobu 5 rokov (tzn. ak si zarobíte peniaze naviac, aj tak ich musíte odovzdať správcovi)

Osobné bankroty od 1.3.2017 robia už len Centrá právnej pomoci, kde sú čakajúce lehoty aj niekoľko mesiacov. Počas tejto lehoty nie ste nijako chránený pred nárastom dlhov či exekútromi.

Preto vyskúšajte našu službu Správa záväzkov (minimálne po dobu, kým sa bude môcť Centrum právnej pomoci venovať Vášmu prípadu).

Služba Správa záväzkov znamená prenechanie všetkých Vašich finančných starostí na našich odborníkov – Správcov záväzkov.

Správcovia záväzkov majú za úlohu:
 • prevziať všetky administratívne záležitosti
 • vyjednávanie s veriteľmi
 • poskytovanie právnej pomoci

Máme vysokou mieru úspešnosti, pomohli sme tisícom klientom a ušetrili sme im desiatky tisíc EUR.

Vyplňte nezáväzne náš formulár pre objednanie správy záväzkov.

  Please fill out the form on the previous page.

  Vieme:

 • Znížiť, zrušiť dlh. Dosiahnúť vrátenie preplatku
 • Zabrániť čiastočnému zvyšovaniu dlhu
 • Zabrániť začatiu exekúcie
 • Zmierniť následky prebiehajúcej exekúcie
 • Zabránenie, alebo zastavenie zrážok zo mzdy
 • Zabránenie rozhodcovskému konaniu
 • Zrušenie rozhodcovského rozsudku
 • Získanie času