Prerástli Vám pôžičky cez hlavu? Nezvládate splácať? Hrozí Vám exekúcia alebo sa už voči Vám začalo exekučné konanie? Máte pocit, že ste v bezvýchodiskovej situácii? Máme pre Vás správu záväzkov

Čo je správa záväzkov?

Dostať sa do ťažkej životnej situácie nie je v dnešnej dobe vôbec ťažké. Stačí prísť o prácu alebo mať viac pôžičiek, ktoré vám takpovediac „prerastú cez hlavu“ a už balansujete pred dlhovou pascou. Niektorí ľudia sa snažia z dlhov dostať ďalšími pôžičkami, ktoré využívajú na splácanie svojich starších dlhov. Iní zasa nereagujú, nepreberajú poštu, nezdvíhajú telefóny a všetky výzvy ignorujú. Obe tieto varianty Vás však spoľahlivo privedú do ešte väčších problémov.

Správa záväzkov je pomoc od oddlžovacích odborníkov, ktorí dokážu zabezpečiť to, aby ste zaplatili len toľko, koľko máte podľa zákona skutočne zaplatiť.

Preto, ak máte finančné problémy, nečakajte až na súdne výzvy či príchod exekútora! Súdy Vás môžu odsúdiť aj bez Vašej prítomnosti. Môžete prísť o všetok majetok ktorý máte alebo o majetok, ktorý sa nachádza na mieste Vášho trvalého bydliska.

Čo môžeme urobiť pre vás?

 • Zabezpečiť posúdenie Vašich zmlúv
 • Vypracovať plán Vášho oddlženia
 • Znížiť, zrušiť dlh.
 • Zabrániť zvyšovaniu dlhu
 • Dosiahnúť vrátenie preplatku
 • Zastaviť exekučné konanie vedené v rozpore so zákonom
 • Zastaviť neoprávnené zrážky zo mzdy
 • Zastaviť neoprávnene vedené rozhodcovské konanie
 • Zrušiť rozhodcovský rozsudok
 • Reagovať na kroky veriteľov
 • Zabezpečiť to, aby ste zaplatili len toľko, koľko máte podľa zákona zaplatiť
 • Ako Správa záväzkov funguje?

  Služba správa záväzkov znamená prenechanie všetkých Vašich finančných starostí na našich odborníkoch – právnikoch. Právnici oddelenia Správy záväzkov majú za úlohu:

  • prevziať všetky administratívne záležitosti
  • zabezpečiť posúdenie Vašich zmlúv
  • pripraviť Vám plán oddlženia
  • zabezpečiť Vám prípravu podania, odporu, vyjadrenia a ostatné písomnosti
  • poskytovať poradenstvo
  • dohliadnuť na dodržiavanie zákona Vašimi veriteľmi

  Podrobné rozdelenie úloh a povinností nájdete tu.

  Keďže každý klient je individuálny, s vlastným príbehom a problémami, vždy hľadáme riešenie na mieru tak, aby bolo pre klienta najvýhodnejšie. Právnici urobia analýzu Vašich doterajších zmlúv, výšky dlhov a Vašej aktuálnej životnej situácie. Na základe toho Vám pripravia plán oddlženia.

  Cieľom je, aby naši klienti boli čo najskôr opäť bez dlhov za najprijateľnejších podmienok.

  Prečo si vybrať správu záväzkov od Prvej oddlžovacej s.r.o.?

  1. Poskytujeme odborné a transparentné služby.
  2. Naše zmluvy sú jasné, bez chytákov, zmluvných pokút, sankcií alebo zmeniek.
  3. Máme vysokú mieru úspešnosti.
  4. Pomohli sme tisíckam klientov a ušetrili desiatky tisíc eur.

  Všetko máte vo svojich rukách. Nečakajte do doby, kým sa Vaše finančné problémy stanú neriešiteľnými. Obráťte sa na nás. Požadujeme od Vás len aktívny prístup a spoluprácu. Naši odborníci sa o Vás postarajú a zaradíte sa medzi tisíce úspešne oddlžených klientov.

  Volajte infolinku 0800 221 331 alebo vyplňte online žiadosť. Poskytneme Vám zadarmo cenné rady a ponúkneme ďalšiu právnu a odbornú pomoc.