Krok 1

Finančná situácia

Krok 2

Hodnotný majetok

Krok 3

Osobné údaje

Krok 4

Výsledok

Krok 5

Rekapitulácia