Máme pre Vás iné riešenie

Aj keď nespĺňate všetky náležitosti pre schválenie osobného bankrotu, sme schopní pre Vás nájsť inú možnosť ako sa zbaviť dlhov.

Využite našu službu Správa záväzkov. Vďaka nej prenecháte všetky Vaše finančné starosti našim právnikom z Oddelenia správy záväzkov

Právnici majú za úlohu:

 • Prevziať všetky administratívne záležitosti
 • Vyjednávať s veriteľmi
 • Sprostredkovať právnu pomoc

Vieme:

 1. Posúdiť všetky Vaše úverové zmluvy
 2. Vypracovať plán Vášho oddlženia
 3. Znížiť alebo zrušiť dlh.
 4. Zabrániť zvyšovaniu dlhu
 5. Dosiahnuť vrátenie preplatku istiny
 6. Zastaviť exekučné konanie vedené v rozpore so zákonom
 7. Zastaviť neoprávnené zrážky zo mzdy
 8. Zastaviť neoprávnene vedené rozhodcovské konanie
 9. Zrušiť rozhodcovský rozsudok
 10. Reagovať na kroky veriteľov
 11. Zabezpečiť to, aby ste zaplatili len toľko, koľko máte podľa zákona zaplatiť

Máme vysokú mieru úspešnosti, pomohli sme tisícom klientom a ušetrili sme im desiatky tisíc EUR.

Získáte:

 • Prístup do elektronickej správy Vašich záväzkov a platieb
 • Budete informování pomocí SMS informačného systému
 • Využívanie konzultačnej poradne v regióne Vášho bydliska u Vášho Oddlžovacieho špecialistu

Vyplňte nezáväzne náš formulár pre objednanie správy záväzkov. Naši špecialisti Vám ponúknu riešenie.

Volajte infolinku 0800 221 331 alebo vyplňte online žiadosť. Poskytneme Vám zadarmo cenné rady a ponúkneme ďalšiu právnu a odbornú pomoc.

Chcem Správu záväzkov