Vedie sa voči Vám exekučné konanie? Vieme Vám garantovať osobný bankrot, stačí splniť 3 podmienky a je Váš!