1) Zníženie dlhu / ukončenie dlhu a vrátenie preplatku

Máte pôžičku od tzv. nebankovky? Nie ste spokojní s nevýhodnými podmienkami, vysokými úrokmi či neetickými zmluvnými pokutami? Ponúkame exkluzívne možnosti zbavenia sa časti dlhu a v niektorých prípadoch aj dokonca vrátenie peňazí od nebankovky!

Vieme:

  • prostredníctvom súdneho rozhodnutia zmeniť nevýhodný úver na bezúročný a bezpoplatkový!
  • zneplatniť neprijateľné zmluvné podmienky
  • dohodnúť sa mimosúdne s veriteľmi na lepších podmienkach či odpustení časti dlhu
  • zrušiť platobný rozkaz

2) Zabránenie zbytočnému zvyšovaniu dlhu

Medzi naše know-how patria metódy, ako zariadiť, aby sa výška dlhu už zbytočne nezvyšovala. A naopak, aby sme minimalizovali dobu na oddlženie sa.

3) Zabránenie začatiu exekúcie

Exekúcia je veľmi nepríjemná vec, preto je našou prioritou našich klientov pred exekútormi chrániť. Našou špecializáciou je vyjednávanie splátkového kalendára. Takže týmto spôsobom sme schopní zachrániť aj nehnuteľnosť pred exekúciou.

4) Zmiernenie následkov prebiehajúcej exekúcie

Mnoho našich klientov nás kontaktuje vo chvíli, keď už bola proti nim začatá exekúcia. V tomto prípade dokážeme:

  • chrániť nehnuteľnosť, majetok na základe preverenia priebehu exekúcie a hľadania procesných či iných pochybení
  • dohodnúť výšku splátky s exekútorom
  • vyjednať odklad či dokonca zastavenie exekúcie
  • podať námietky na nevýhodný postup pri konaní dražby, nízku cenu a pod.

5) Zabránenie alebo zastavenie zrážok zo mzdy

Zrážky zo mzdy trápia pomerne vysoké percento našich nových klientov. Vďaka zrážkam im potom chýbajú peniaze napr. na vyhlásenie osobného bankrotu. Preto je našou špecializáciou zneplatňovať dohody o zrážkach zo mzdy prostredníctvom súdnych rozhodnutí.

6) Zabránenie rozhodcovskému konaniu

Pri mnohých úverových zmluvách je ich súčasťou i rozhodcovská doložka, ktorá je nevýhodná pre dlžníka. Cieľom je teda pripraviť námietku za účelom zneplatnenia rozhodcovskej zmluvy a zabrániť ďalšiemu rozhodcovskému konaniu.

7) Zrušenie rozhodcovského rozsudku

Pokiaľ už bol vyrieknutý rozhodcovský rozsudok, dokážeme ho pomocou žaloby zrušiť. Ďalšie konanie pokračuje pred nezávislým súdom.

8) Získanie času

Niekedy stačí k vyriešeniu problému iba „viac času“ (napríklad v prípadoch hroziacej exekúcie). A ten sme schopní zaistiť vám pomocou zákonných prostriedkov ako sú odpory, námietky, žiadosti o odklad či zastavenie prebiehajúceho konania (napr. exekúcie). Naši špecialisti však hľadajú aj aspekty týkajúce sa výhodnosti tohto konania, pretože v krajných prípadoch pri zneužívaní týchto prostriedkov môže dochádzať k dramatickému nárastu dlhov o úroky a trovy konania.

Tíží-li Vás nějaký z výše uvedených problému, nečekejte a volejte zdarma na naši infolinku 0800 221 331 alebo vyplňte online žiadosť. Poskytneme Vám zadarmo cenné rady a ponúkneme ďalšiu právnu a odbornú pomoc.