Ak ignorujete upomienky od svojich veriteľov, môžete teraz očakávať pritvrdenie v podobe profesionálnych vymáhačov. Tým môžu dať vaši veritelia poverenie k vymáhaniu dlžnej sumy. Ďalším variantom môže byť rovno odpredanie vašej pohľadávky inému veriteľovi, čo práve bývajú vymáhačské agentúry, ktoré sa týmto živia. Aby boli úspešné a uživili sa na trhu, spravidla používajú praktiky, ktoré sú na hrane zákona. Na Slovensku pôsobí veľké množstvo menších firiem, veľkých inkasných agentúr je len pár.

Aj keď vymáhačské agentúry nemajú v zákone žiadnu oporu a možnosti (ako napríklad exekútor), ich jednanie je veľmi efektívne.

Aké sú techniky vymáhačov?

Cieľom vymáhačov je dlžníka psychicky zlomiť a vymôcť dlh takmer akýmkoľvek spôsobom. V praxi sa môže jednať o časté a intenzívne návštevy dlžníkov doma, v práci, … vlastne všade. Slovom intenzívny máme na mysli zastrašovanie a vydieranie. Takmer žiadny človek taký tlak dlho nevydrží a v mnohých prípadoch si radšej ďalej požičia, aby mohol dlh uhradiť. Ale vďaka tomu sa dlžník iba ďalej zadĺži a začína začarovaný kruh.

Čo vymáhač môže a čo nesmie ?

Ak vás osloví vymáhač, nech sa preukáže, či koná na základe plnej moci vášho veriteľa alebo či pohľadávku odkúpil. Či je vlastne oprávnený na vymáhanie. Potom sa môžete s ním pokúsiť nájsť priateľské riešenie, čo asi vo väčšine prípadov skončí neúspechom. Tieto rokovania môžu byť veľmi emotívne a až agresívne. Preto majte na pamäti, že:

  • Vymáhač nie exekútor, tzn. nie je úradná osoba
  • Vymáhač nesmie vstúpiť do vášho bytu / domu
  • Vymáhač nesmie zabavovať majetok
  • Vymáhač nesmie používať policajné metódy výsluchu
  • Majte pri sebe svedkov, v ideálnom prípade zapnutú kameru.
  • V žiadnom prípade nič neplaťte v hotovosti!

Zmena veriteľa

Ak dôjde k zmene veriteľa, bude vám doručené oznámenie o postúpení (v zmysle odpredania) vašej pohľadávky inému veriteľovi. K tomuto úkonu nie je potrebný váš súhlas (výnimkou je len situácia, kedy je s veriteľom uzavretá dohoda, že pohľadávka nesmie byť postúpená inej osobe). Po obdržaní oznámenia je vašou povinnosťou splácať záväzok novému veriteľovi.

Riešenie

Ak nechcete byť pod tlakom a splácať 100% výšku svojich dlhov, obráťte sa na nás.

Naši certifikovaní oddlžovací špecialisti vám radi poradia ZADARMO.

Naše odelenie právnej pomoci je schopné prehodnotiť všetky vaše záväzky a nájsť medzierky, vďaka ktorým je možné súdne napadnúť nároky veriteľov. Prípadne sme schopní s väčšinou veriteľov sa dohodnúť na lepších podmienkach a splátkových kalendároch, ktoré budú prijateľné pre obe strany. Záleží na konkrétnom prípade.

Nečakajte až kým vám dlhy prerastú cez hlavu a kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára nebo na telefónnom čísle 0800 221 331. Pomôžeme vám!