Exekúcia

Publikované: .

Exekučná činnosť a exekučné konanie Exekúciu vykoná ten exekútor, ktorého v návrhu na vykonanie exekúcie označí oprávnený a ktorého jej vykonaním poverí súd, ak Exekučný poriadok neustanovuje inak. Exekučné konanie sa začína na návrh, čiže exekučné konanie sa začína dňom, v ktorom bol exekútorovi doručený návrh na vykonanie exekúcie. Exekútor však môže začať vykonávať exekúciu až… Zobraziť viac »