V posledných rokoch na Slovensku môžeme pozorovať neustály rast počtu vyhlásených dražieb – či už dobrovoľných alebo nútených. Veľa ľudí sa zadlžilo takým spôsobom, že im hrozí v dražbe strata domova. Situácia je navyše desivejšia v tom, že veľa dlžníkov klesá kvôli aukciám a exekúciám až na samé sociálne dno, z ktorého nie sú schopní sa sami odraziť.

Čo je dražba?

Dražba nastáva v situácii, keď už dlžník nemá finančné prostriedky a exekútor sa rozhodne rozpredať zabavené hnuteľné (vybavenie domácnosti) i nehnuteľné veci (dom, byt, pozemok) v dražbe. Dražbu môže iniciovať aj veriteľ!

Nebezpečenstvo dražby

Aj keď by malo ísť exekútorovi či veriteľovi o čo najvyššiu efektivitu predaja Vašich vecí, prax býva odlišná. Pri dražbách dochádza k rôznym špekuláciám a nekalým praktikám, ktoré pre dlžníka nebývajú výhodné.

Súpravy

Konkrétne sa môže jednať o dražbu tzv. súprav, čo je dražba súboru zabavených vecí. To znamená, že exekútor môže predať všetko vybavenie Vášho bytu ako celok. Nie je možné zvlášť odkúpiť napr. novú televíziu či chladničku – len celú sadu. To nahráva rôznym špekulantom, pochybným obchodníkom a majiteľom bazárov, ktorí vydraženú súpravu za zlomkovú cenu ďalej rozpredávajú po kusoch.

Výkupcovia bytov

Existuje veľa firiem, ktoré sa dražbami a ľudským nešťastím živia. Svoje obete získavajú vďaka letákom, inzerátom alebo dokonca spolupracujú s ďalšími inštitúciami ako sú bytové družstvá a pod. Dlžníkovi ponúknu „výhodné“ odkúpenie nehnuteľnosti s možnosťou zaistenia bývania po dobu od 3 do 12 mesiacov zadarmo. Ak dlžník podľahne tlaku a nehnuteľnosť predá, v mnohých prípadoch zistí, že predajom prerobil a náhradné bývanie je úplne podradné a nedôstojné. Naviac dočasné!

Postup pri nedobrovoľnej dražbe

  1. Súdny znalec určí cenu hnuteľných / nehnuteľných vecí väčšinou na spodnej hranici obvyklej ceny.
  2. Z takto stanovenej ceny sa určí vyvolávacia cena, ktorá je v prvom kole dražby stanovená zo zákona vo výške dvoch tretín odhadovanej ceny.
  3. V druhom kole dražby je potom vyvolávacou cenou už iba jedna polovica ceny stanovenej súdnym znalcom.

Vďaka tomuto prídete takmer o všetok majetok za zlomkovú cenu, ktorá nemusí uspokojiť všetkých veriteľov. Takže v podstate Vám zostanú len tie dlhy.

Existuje riešenie?

Právna pomoc

Máte exekúciu alebo už vyhlásený termín nedobrovoľnej dražby Vášho majetku?
Ešte nie je nič stratené, do poslednej chvíle je možné dražbu odvrátiť. Môžete napr. poukázať na nejaké procesné chyby, odvolať sa či stihnúť predať svoj majetok za lepšiu cenu.

Ponúkame právnu pomoc pre našich klientov s cieľom uchrániť Váš majetok a Vaše peniaze.

Aby sme mohli zachrániť Vašu nehnuteľnosť, potrebujeme Vašu aktívnu spoluprácu a odhodlanie sa so svojím osudom pobiť!

Kontaktujte našich odborníkov, ktorí Vám bezplatne dajú cenné rady a v prípade záujmu pomôžu úspešne oddlžiť vaše záväzky. Volajte infolinku: 0800 221 331 alebo vyplňte žiadosť online.