Vzhľadom na to, že 25.05.2018 nadobudne účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, je potrebné, aby sme od vás získali nový súhlas, ktorý zodpovedá novým požiadavkám.

  • Pre stálych klientov sa týmto krokom nič nezmení – len aktualizujeme Vaše údaje.
  • Pre neklientov, ktorí v minulosti vyplnili náš formulár – Vám môžeme bezplatne poskytovať veľmi zaujímavé informácie o oddlžení na Slovensku vrátane bezplatného poradenstva.

    Mesto *    Odoslaním tohto formulára potvrdzujem, že som bol informovaný/á o spracúvaní mojich osobných údajov.*
    Bližšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete TU.