Často riešime prípady, kedy naši klienti pri dohadovaní pôžičky zároveň podpísali súhlas so zrážkami zo mzdy a iných príjmov pri nedodržaní zmluvných podmienok. V praxi bývajú podmienky často v rozpore s dobrými mravmi a pre dlžníkov veľmi nevýhodné. Navyše sa ľudia „dobrovoľne“ stavajú do nevýhodnej pozície, pretože na základe tejto dohody môže veriteľ priamo požiadať zamestnávateľa o zahájenie zrážok zo mzdy bez súdu. Potrebné je podotknúť, že zamestnávateľ má povinnosť vykonávať zrážky zo mzdy svojho zamestnanca.

Zrážky zo mzdy sú najobľúbenejším inštitútom, pretože týmto spôsobom možno najľahšie dosiahnuť uspokojenie peňažnej pohľadávky oprávneného.

Typy zrážok zo mzdy

Zrážkami zo mzdy a iných príjmov je najľahšie dosiahnuť uspokojenie peňažnej pohľadávky oprávneného v prípade, keď ako povinný vystupuje fyzická osoba, ktorá má pravidelný príjem z pracovnej alebo inej činnosti. Zrážky zo mzdy sa vykonávajú:

  • na základe exekučného príkazu
  • na základe dohody o zrážkach zo mzdy

Podľa typu zrážok sa potom určuje poradie výkonu (pokiaľ má dlžník nariadených viac zrážok zo mzdy) a ďalej je rozdiel v použití právnych noriem (Občiansky súdny poriadok, Exekučný poriadok, Zákon o správe daní, Nariadenie vlády SR o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia).

Referencie

Vo februári 2016 podal náš klient na okresný súd žalobu o určenie neprijateľných zmluvných podmienok Zmluvy o poskytnutí spotrebného úveru, na základe ktorej mu bol poskytnutý úver vo výške 4 746,73 eur. Touto žalobou sa domáhal určenia, že ustanovenia Dohody o zrážkach zo mzdy, ktorá bola súčasťou uzatvorenia zmluvy, sú neplatné.

Čítať celé vrátane rozhodnutia súdu

Okresný súd v právnej veci na návrh našej klientky o nariadenie predbežného opatrenia vyhovel jej návrhu, a teda uložil zamestnávateľovi našej klientky povinnosť nevykonávať zrážky zo mzdy. K vykonávaniu zrážok z jej mzdy došlo na základe Dohody o zrážkach zo mzdy, ktorá bola súčasťou Zmluvy o úvere z júna 2012 a taktiež zmluvy o úvere z júna 2010.

  Čítať celé vrátane rozhodnutia súdu

V januári 2015 požiadal náš klient o určenie neplatnosti Dohody o zrážkach zo mzdy, ktorá je súčasťou Zmluvy o úvere a zároveň žiadal o nariadenie predbežného opatrenia, ktorým by sa jeho zamestnávateľovi uložila povinnosť zdržať sa zrážok zo mzdy. K vykonávaniu zrážok zo mzdy došlo na základe predmetnej dohody po tom, ako sa klient dostal so splácaním úveru do omeškania.

  Čítať celé vrátane rozhodnutia súdu

 

Ak ste vo finančnej tiesni, nečakajte a ihneď kontaktuje našich odborníkov. Zadarmo Vám poskytnú cenné rady a môžu Vám pomôcť komplexne vyriešiť dlhy raz a navždy. Volajte zelenú infolinku 0800 221 331 alebo vyplňte formulár nižšie.
    Mesto *

    Odoslaním tohto formulára potvrdzujem, že som bol informovaný/á o spracúvaní mojich osobných údajov.*
    Bližšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete TU.